Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt pn „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zakładu leczniczego ZRP Sanatorium Uzdrowiskowego „Piast” – baza zabiegowo-rehabilitacyjna, wypoczynkowa, hotelowa wraz z wyposażeniem” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozszerzenie zakresu świadczonych usług przez Sanatorium Uzdrowiskowe „PIAST” w Iwoniczu Zdroju poprzez wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego m.in. masaży w środowisku wodnym stosowanych na całe ciało lub jego części z bezpośrednim udziałem w jego wykonaniu pracownika zawodu medycznego, zabiegów ultradźwiękowych w środowisku wodnym, które są usługami hybrydowymi łączącymi dwa rodzaje zabiegu w jeden oraz zwiększenie zakresu kinezyterapii. W ramach projektu zostaną sfinansowane następujące działania: przygotowanie terenu i podbudowy pod obiekt małej architektury,  wykonanie sieci systemu nagłaśniającego w budynku (tzw. radiowęzeł),  przebudowa kawiarni na salę ćwiczeń,  wykonanie i montaż altany, zakup wyposażenia, zakup wyposażenia małej architektury,  opracowanie studium wykonalności.

Dofinansowanie projektu z UE: 508 867,61 zł