Medal im. Jana Kilińskiego

Medal im. Jana Kilińskiego wraz z legitymacją i odznaką ustanowiony został uchwałą nr 49, Zarządu Centralnego Związku Rzemiosła, z dnia 6 października 1978 roku – jako jednostopniowa odznaka honorowa – zezwolenie M.S.W. z dnia 28 listopada 1978 roku.

 Medale im. Jana Kilińskiego

Uchwałą nr 12, z dnia 16 czerwca 2009 roku VI Kongres Rzemiosła Polskiego ustanowił Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”. Uchwałą nr 18, z dnia 15 grudnia 2009 roku Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego ustanowił sposób nadawania Platynowego Medalu.

Obecnie medal przyznaje Prezydium Zarządu ZRP. Ten sam medal można otrzymać tylko jeden raz.

 Odznaki im. Jana Kilińskiego