O ZŁOTY – PLATYNOWY LAUR

1. Organizatorem Konkursu o Złoty i Platynowy Laur jest redakcja miesięcznika Mała Firma, a współorganizatorami Związek Rzemiosła Polskiego oraz Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnych rzemieślników, przedsiębiorców i kupców, wyróżniających sie umiejętnościami menedżerskimi, którzy potrafili dostosować sie do warunków konkurencji wolnorynkowej, odnoszą sukcesy w działalności zawodowej, a także owocnie działają w swoich środowiskach, w miastach, regionach i ciszą sie szacunkiem lokalnej społeczności. Zostają oni wyróżnieni ZŁOTYM LAUREM.
Z grupy liderów wyróżnionych już ZŁOTYM LAUREM wyłania sie elitę przedsiębiorców i kupców, którzy ostatnio szczególnie mocno zaangażowali sie w rozbudowę i modernizacje swoich zakładów, placówek handlowych, udoskonalili procesy zarządzania i podnieśli jakość produkcji bądź usług do poziomu obowiązującego w krajach Unii Europejskiej. Zostają oni wyróżnieni PLATYNOWYM LAUREM.
PLATYNOWY LAUR mogą też uzyskać organizacje rzemieślnicze bądź kupieckie, które odniosły sukces w promowaniu siebie i swoich członków zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej.
3. Kandydatów do ZŁOTEGO i PLATYNOWEGO LAURU, w kategorii indywidualnej typują izby rzemieślnicze, zrzeszenia kupieckie, cechy rzemieślnicze oraz redakcja, która może zgłaszać kandydatury przedsiębiorców niezrzeszonych w ZRP i NRZHiU.
Pretendentów do PLATYNOWEGO LAURU w kategorii zbiorowej zgłasza ZRP, NRZHiU oraz redakcja.
4. Nazwiska kandydatów wraz z uzasadnieniem należy przesłać do redakcji Małej Firmy do końca kwietnia br.
5. Konkursowe Jury, wyłania spośród nadesłanych liderów – do 10 rzemieślników, 20 kupców oraz 5 niezrzeszonych, którzy otrzymają ZŁOTE LAURY.
Jury nominuje te. do 3 rzemieślników i 3 kupców (wyróżnionych już ZŁOTYM LAUREM) i po 1 organizacji do PLATYNOWEGO LAURU.
6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa JURY KONKURSU w składzie: Związku Rzemiosła Polskiego, przedstawiciele Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Rzemiosła – wydawca miesięcznika i przedstawiciele redakcji Mała Firma.
7. Wyniki Konkursu ogłaszane są na łamach Małej Firmy.
8. Uroczyste wręczenie zwycięzcom statuetek ZŁOTEGO i PLATYNOWEGO Lauru następuje
do końca II kwartału.
9. Redakcja odpłatnie przygotowuje reklamowa, kolorowa wkładkę laureatów. Koszt uczestnictwa we wkładce 1000 zł. plus VAT.
Dla firm rekomendowanych przez organizacje rzemieślnicze udział we wkładce jest obowiązkowy.