Dz.G.Prawna: Rada Dialogu Społecznego zamiast komisji trójstronnej

Trwają uzgodnienia mające doprowadzić do wznowienia dialogu społecznego. Uczestnicy konsultacji przyznają, że atmosfera spotkań jest pozytywna i umożliwia szybki postęp w tworzeniu nowej platformy dialogu społecznego – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

– Zostały naprawdę niewielkie obszary wymagające doprecyzowania czy wyjaśnienia. Nie sądzę, by rozbieżności w tych sprawach mogły doprowadzić do zerwania negocjacji. Jestem dobrej myśli i uważam, że za kilka tygodni powstanie uzgodniony projekt ustawy, która będzie mogła być przyjęta przez rząd i skierowana do parlamentu – powiedział prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik.

Zgodnie z projektem przygotowanym wspólnie przez partnerów społecznych Komisję Trójstronną ma zastąpić Rada Dialogu Społecznego. Znaczącą zmianą będzie rotacyjne przewodnictwo w radzie. Do tej pory przewodnictwo było w rękach strony rządowej.

Nowym rozwiązaniem będzie także możliwość przygotowania projektów ustaw przez Radę, przedstawiania ministrom zapytania w kwestiach społeczno-gospodarczych oraz składania wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego projektów rozporządzeń.

Więcej: LINK
19.02.2015
Tomasz Zalewski
LINK