Dotacje na wsparcie elektronicznego biznesu

Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agnecja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia biznesu elektronicznego.
Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP zainteresowanych dofinansowaniem wdrożeniem elektronicznego biznesu typu B2B.

W tym roku konkursy są prowadzone na nowych zasadach uchwalonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Podczas spotkania przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z głównymi założeniami Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Uczestnikom przedstawione zostaną zasady aplikowania, wydatki kwalifikowalne, metodyka przeprowadzania oceny formalnej i merytorycznej.
Seminarium odbędzie się 21 czerwca.
 

Spotkania dotyczące wsparcia  biznesu elektronicznego (Działanie 8.2) odbędą się też w Gorzowie Wlkp. – 20 czerwca oraz w Rzeszowie 18 czerwca.

Więcej: LINK