Dotacje na innowacje znów dostępne w Polsce Wschodniej

Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej otrzymali szansę na rozwój. Uruchomiono konkurs na wdrażanie innowacji produktowych (działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Programu Polska Wschodnia). Na firmy czeka 150 mln złotych, w tym 100 mln zł dedykowane przedsiębiorcom inwestującym w miastach średnich makroregionu.

Działanie  to najpopularniejsze dotacje wśród małych i średnich przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie w Programie Polska Wschodnia. Zawarli oni umowy na projekty o łącznej wartości blisko 780 mln zł, z czego ponad 400 mln zł stanowi wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Tym samym budżet działania został wykorzystany w 100 proc. Uruchomienie konkursu w działaniu 1.3.1 jest odpowiedzią Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju duże zainteresowanie przedsiębiorców dotacjami na wdrażanie innowacji produktowych.

Link: http://archiwum.rp.pl/artykul/1385093-Dotacyjne-ulatwienia-dla-wspolpracujacych-przedsiebiorcow.html

(Grafika Google)