Dotacje dla przedsiębiorstw z woj.łódzkiego

Dnia 8 grudnia 2009 roku w Instytucie Europejskim / Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne/ w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264 odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone dotacjom unijnym dostępnym w roku 2010. Spotkanie skierowane jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających lub zamierzających inwestować na terenie województwa łódzkiego

 

Organizatorami konferencji są: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego i  Urząd Marszałkowski w Łodzi

 

W trakcie spotkania podsumowane zostaną konkursy dotacji przeprowadzone w roku 2009 Uczestnicy spotkania poznają możliwości wsparcia przedsiębiorstw na 2010 rok ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, przeznaczonych m.in. na: bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach, wdrożenie innowacyjnych technologii, prace badawczo-rozwojowe, świadczenie e-usług, promocję na rynkach zagranicznych.

 

Początek konferencji – godz. 10.oo Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia należy kierować poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: spotkanie812@larr.lodz.pl.

 

Szczegółowe informacje na stronie; www.parp.gov.pl