Doradzać? Dokształcać? – doskonalenie na rynku pracy

 W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się konferencja, której tematem było doskonalenie zawodowe i poszerzanie zakresu kompetencji Polaków.

O możliwościach i narzędziach rynku pracy w tym zakresie mówił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina. Minister przytoczył dane, z których wynika, że w 2011 r. swoje kwalifikacje podnosiło 36 proc. dorosłych. Podkreślił on zwłaszcza potrzebę dokształcania się osób starszych.
System szkoleń musi współdziałać z mobilnością na rynku pracy i temu właśnie ma służyć trójstronna umowa szkoleniowa – mechanizm, kiedy pracodawca wskazuje potrzeby szkoleniowe. W ten sposób tworzy się szkolenia na miarę rynku pracy. Kolejny instrument dedykowany partnerom społecznym – bo będą oni mieli możliwość monitorowania funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) – to możliwość podejmowania decyzji w aspekcie funkcjonowania części tego funduszu. Program ten może być obudowany różnymi rozwiązaniami, dotyczącymi indywidualnych kont szkoleniowych w zakładach pracy. Jest to ogromna przestrzeń dialogu społecznego nastawionego na konkretne działania i instrumenty wsparcia rynku pracy.

Minister przypomniał, że w 2014 roku będzie uruchamiany KFS, ale także analizy i potrzeby szkoleniowe. Wiek 45+ to najlepszy moment interwencji na rynku pracy, w którym zmniejsza się mobilność zawodowa Polaków i skłonność do zwiększania kwalifikacji. Jak zauważył, to moment, kiedy pracodawcy mający ograniczone fundusze na kapitał ludzki stawiają na młodszą kadrę, często wyłączając pracowników 45+ czy 50+. Jest to problem zwłaszcza w mikro- i małych przedsiębiorstwach, dlatego też właśnie tam MPiPS będzie finansować 100 proc. kosztów podnoszenia kwalifikacji, a w przypadku firm średnich i większych będzie to 80 proc. kosztów szkolenia.
Więcej: LINK