Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla MŚP

Działania antykryzysowe z Funduszy Europejskich (EFS) w okresie COVID-19.

Sprawdź, czy Twoja firma może skorzystać z pomocy antykryzysowej!

Pomoc jest kierowana do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. Chodzi o te firmy, którym spadły obroty w wyniku epidemii COVID-19.

Dofinansowane zostaną wynagrodzenia pracowników i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne.

Jakie wsparcie możesz otrzymać?

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia spadku obrotów Twojej firmy oraz liczby pracowników objętych dofinansowaniem. Gdy spadek obrotów wyniesie:

  • co najmniej 30% – możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;
  • co najmniej 50% – możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;
  • co najmniej 80% – możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Ze wsparcia możesz skorzystać przez 3 miesiące! Rząd może wydłużyć ten okres w zależności od sytuacji w kraju.

Jak liczony będzie spadek obrotów?

Aby wyliczyć spadek obrotów, weź pod uwagę 2 kolejne miesiące w 2020 r. (dowolnie przez Ciebie wskazane, np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych. Zestaw je z dwoma tymi samymi miesiącami w 2019 r. Na tej podstawie wyliczasz spadek obrotów dla całego okresu, dla którego ubiegasz się o dofinansowanie.

Gdzie zgłosić się po wsparcie?

Wnioski o dofinansowanie przyjmują powiatowe urzędy pracy (PUP).

Pomoc krok po kroku

Krok 1 Wybierz właściwy PUP i sprawdź terminy

Wybierz PUP właściwy ze względu na miejsce prowadzenia Twojej działalności gospodarczej. Sprawdź termin naboru wniosków na stronie internetowej urzędu.

Krok 2 Dokumenty i oświadczenia

Skompletuj wymagane dokumenty i oświadczenia. Szczegóły znajdziesz na platformie praca.gov.pl

Krok 3 Wyślij wniosek!

Wypełnij i wyślij wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej do właściwego PUP poprzez platformę praca.gov.pl

Pamiętaj! Na złożenie wniosku masz 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.

Przedsiębiorco!

  • Jeśli utrzymasz zatrudnienie pracowników objętych dofinansowaniem przez okres, na który to wsparcie uzyskałeś, nie będziesz musiał zwracać otrzymanej pomocy.
  • Jeśli nie utrzymasz zatrudnienia pracowników przez okres, na który to wsparcie uzyskałeś, zwracasz otrzymane pieniądze bez odsetek (proporcjonalnie do czasu, kiedy nie zatrudniałeś pracowników). Masz na to 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
  • Nie możesz otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
  • Dofinansowanie jest wypłacane w miesięcznych transzach, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Ulotka Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Źródło: MFiPR