Dofinansowanie projektów organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP

Ministerstwo Gospodarki ogłasza konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów, które będą realizowane w dniach od 6 do 14 maja 2009 roku w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości podczas Europejskiego Tydnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw – European SME Week.

Celem konkursu jest wyróżnienie inicjatyw, które w najbardziej interesujący sposób będą promować przedsiębiorczość oraz inspirować do rozwoju własnej działalności gospodarczej.

Wyboru wniosków, którym przyznana zostanie dotacja, dokona komisja powołana decyzją dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia. Zgłoszenia oceniane będą przede wszystkim pod względem oryginalności, wykonalności oraz umiejętności dotarcia do szerokiego grona odbiorców.

Maksymalna wysokość dofinansowania będzie wynosiła nie więcej niż 20 000 PLN i nie będzie przekraczała 50 proc. kosztów organizacji przedsięwzięcia.

Organizatorzy zgłaszający projekty do konkursu powinni przedstawić szczegółowe opisy przedsięwzięć, łącznie z kosztorysami.

Podpisane przez upoważnione osoby zgłoszenia należy składać najpóźniej do dnia 27 marca 2009 r. na adres:

Ministerstwo Gospodarki
Departament Instrumentów Wsparcia
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa,
z adnotacją: „SME Week – konkurs na dofinansowanie projektów”.

Szczegółowe informacje nt. dofinansowania: LINK TUTAJ

Szczegółowe informacje nt. Europejskiego Tygodnia MŚP: LINK TUTAJ