Dofinansowanie inwestycji w centra badawczo-rozwojowe. Konkurs dla przedsiębiorców

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs dla przedsiębiorców planujących inwestycje w centra badawczo-rozwojowe. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014-2020. Na ten cel przeznaczono 2,3 mld zł. a na tą edycję konkursu 460 mln zł. Wnioski będzie można składać od 1 września do końca października w resorcie Gospodarki. W ramach programu przygotowano dla przedsiębiorców specjalny instrument „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, który ma pomóc finansowo w tworzeniu i rozwijaniu własnych centrów badawczo-rozwojowych.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać przede wszystkim projekty bazujące na inwestycjach w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Ważnym elementem  będzie też wskazanie planowanych badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwa zamierzają realizować na w ramach tych centrów.
Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w wysokości nawet do 70 proc. wartości inwestycji.
Więcej: LINK