Dialog skutecznym forum porozumienia

15 września 2010 r. w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe z Zadania 3.w ramach projekty „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”.

 

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyły w nim osoby już związane z dialogiem społecznym oraz takie, których dotychczasowa wiedza na ten temat była niewielka.

W warsztatach wzięła udział Wojewoda Lubelski – Genowefa Tokarska, której wystąpienie dotyczyło dialogu społecznego na szczeblu województwa i roli wojewody w tym gremium. Zaprezentowała strukturę dialogu, Komisji Trójstronnej i WKD. Uczestnicy seminarium zostali poinformowani o zespołach roboczych przy WKD i o tematyce, jaka wchodzi w zakres ich obowiązków.

 

Podczas dyskusji towarzyszącej warsztatom najczęściej pytano o plany, możliwości rozwoju i modernizacji dróg w województwie lubelskim, o wspólny lobbing ekspertów i przedstawicieli różnych środowisk, związanych z dialogiem społecznym, który zajmie się promowaniem województwa lubelskiego.

 

Prezes Lubelskiego Związku Pracodawców Zbigniew Kmicic przybliżył problemy zgłaszane na spotkaniach WKD, m.in. przytoczył skrytykowany przez stronę pracodawców projekt ustawy o zamówieniach publicznych, który spowoduje zatrzymanie rozwoju polskiej gospodarki.

 

Strona pracowników reprezentowana przez Przewodniczącą Rady OPZZ Wiesławę Janczak, zwróciła uwagę na potrzebę ustawicznego uczenia się dialogu, który jest najskuteczniejszym i najlepszym forum wypracowania konsensusu w wielu ważnych kwestiach dotyczących funkcjonowania społeczeństwa i państwa.

 

W części popołudniowej uczestnicy szkolenia uczestniczyli w panelu dotyczącym roli i udziału w dialogu Miejskich i Powiatowych Rad Zatrudnienia, którego ekspertem była Joanna Trykacz, Kierownik Działu Prawnego i Kancelarii Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

 

Podsumowując warsztaty Prezes lubelskiej Izby, Zbigniew Marchwiak, zwrócił uwagę na szczególną odpowiedzialność partnerów społecznych w dialogu, o potrzebie jego promowania, bo właśnie dzięki dialogowi poszczególne środowiska mają możliwość uczestniczenia w tworzeniu przepisów, od których zależy funkcjonowanie także firm rzemieślniczych.