Dialog kluczem do lepszego prawa – debata w Ministerstwie Gospodarki

Jaki wpływ ma jakość prawa na rynek pracy i kondycję gospodarki? Czy konsultacje społeczne są pomocne w procesie doskonalenia regulacji? Czy przegląd obowiązujących przepisów pozwala likwidować absurdy prawne? O tych zagadnieniach m.in. dyskutowali uczestnicy debaty, która 15 lutego odbyła się w ministerstwie Gospodarki. Gospodarzem spotkania był wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i rekomendacji w obszarze procesu stanowienia prawa, konsultacji społecznych oraz oddziaływania na rzecz doskonalenia obowiązujących przepisów. W debacie wzięli także udział: podsekretarz stanu w KPRM Adam Jaser, prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berka, Grażyna Kopińska z Fundacji im. Batorego, prof. Tomasz Siemiątkowski z SGH, prof. Janusz Czapiński z UW oraz podsekretarz stanu w MG Mariusz Haładyj. W dyskusji uczestniczyli także przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pracodawców, prawników, ludzie nauki, pracownicy administracji publicznej, przedstawiciele Sejmu, Senatu i urzędów centralnych.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowała Elżbieta Lutow, dyrektor zespołu rozwoju przedsiębiorczości, której uwagę zwróciła kwestia powszechnie dostępnej tzw. e-platformy konsultacyjnej,. W resorcie trwają prace nad jej uruchomieniem.

Ministerstwo tłumaczy powstanie platformy brakiem stanowisk niektórych grup społecznych, które nie mają [obecnie] odpowiedniej reprezentacji i pozbawione są możliwości opiniowania projektowanych zmian prawa, które to zmiany mogą mieć wpływ także na ich sytuację.

Platforma ma otworzyć drogę do konsultacji również nowopowstającym organizacjom. Zdaniem przedstawicieli resortu także pojedynczy przedsiębiorca powinien mieć szansę udziału w konsultacjach. Natomiast ekspert ZRP obawia się, że proponowany system może zakłócić dotychczasowy scenariusz konsultacji, opierający się -  np. w przypadku organizacji pracodawców – w głównej mierze na kryterium reprezentatywności.