Debata Trójstronna

Związki zawodowe protestują na ulicach Warszawy wskazując na niechęć rządu do poprawy sytuacji na rynku pracy. Podczas programu „Debata Trójstronna” w TVP Info podjęto dyskusje nad zasadnością takiego zarzutu. W dyskusji wzięła udział ekspert Związku Rzemiosła Polskiego Izabela Opęchowska.

Związki zawodowe wskazują na nierozwiązany problem bezrobocia, nadużywanie przez pracodawców umów na czas określony i brak rozwiązań wspierających pracowników. Czy jednak rzeczywiście sytuacja jest tak zła? Okazuje się, że bezrobocie maleje, co pokazują statystyku GUS. Rząd wprowadza kolejne rozwiązania mające na celu zapobieganie nadużywania na rynku pracy umów terminowych. Weszły już w życie prezydenckie propozycje ułatwiające pracownikom łączenie życia rodzinnego i zawodowego.

Izabela Opęchowska przyznała, że, chociaż powoli, bezrobocie maleje. – Nie możemy oczekiwać, że działania zamierzające do zmniejszania tego problemy przyniosą rezultaty z dnia na dzień. Do tej pory ludzie wyjeżdżali za granice, bo nie mogli znaleźć pracy w kraju. Obecnie nie mamy już tak wielkiej fali emigracyjnej i z tego powinniśmy się cieszyć – zaznaczyła ekspert ZRP.

Inne postulaty związków zawodowych również napotkały w debacie na kontrargumenty. Wprowadzone zmiany w kodeksie pracy ograniczają wyraźnie możliwość wykorzystywania umów terminowych. Razem z okresem próbnym takie umowy nie mogą w sumie obejmować dłuższego okresu niż 36 miesięcy. Postulat dotyczący wsparcia pracowników również został spełniony. Projekt prezydencki umożliwiający pracownikom łączenie życia rodzinnego i zawodowego zyskała poparcie wszystkich uczestników konsultacji społecznych.

Związkowcy przyznają, że chociaż zmiany są, to jednak bardzo powolne, nie wystarczające i nie kompleksowe. Ich zdaniem niemal wszystkie regulacje zawierają luki pozwalające na opijanie prawa. Zarzucają również rządowi, że po konsultacjach zmienia projekty ustaw i naginają je do swoich potrzeb. Wskazują między innymi na obecnie konsultowana ustawę, która ma wprowadzić Rade Dialogu Społecznego, w której rząd planuje zmiany sposobu finansowania.

Izabela Opęchowska wskazała podczas dyskusji, że niezadowolenie społeczne, zwłaszcza wśród ludzi młodych, wynika z braku możliwości znalezienia zatrudnienia ze względu na brak kwalifikacji zawodowych. – Pracodawcy na prawdę mają problem ze zlezieniem wykwalifikowanych pracowników, widzimy to wyraźnie w rzemiośle. System edukacji nie jest dostosowany do potrzeb rynku pracy.

Więcej: LINK