Darmowe szkolenia z obsługi komputera i pakietu office

ECDL organizuje bezpłatny kurs dla osób 50+ z zakresu podstawowej pracy z komputerem i pakietu office.
Szkolenie trwa 60h, odbywa się według ustalonego harmonogramu (terminy będą dostosowane do potrzeb zainteresowanych – mogą to być weekendy lub zajęcia w tygodniu). Zajęcia będą się odbywały miejscowości uczestnika.

W ramach szkolenia organizatorzy zapewniają mobilne stanowisko komputerowe do praktycznej nauki, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, certyfikat ukończenia kursu, egzamin przeprowadzony przez niezależną instytucję, oraz wysoki poziom kursu.

Szkolenie skierowane jest nie tylko do mieszkańców dużych miejscowości, ale również do osób z mniejszych miast, w których oferta szkoleniowa nie jest wystarczająco duża.
Dodatkowe informacje: e-mail: biuro@leantech.com.pl
Plakat : LINK