Czekamy na opinie do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 – wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 
Jest to niezwykle ważny dokument dotyczący wsparcia dla zakładów rzemieślniczych, w związku z tym prosimy o przesyłanie opinii do projektu w terminie do dnia 5 maja br na adres nzn@zrp.pl lub lewicka@zrp.pl
Rozporządzenie w załączniku.