Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów działają w 15 miastach

Ministerstwo Gospodarki informuje, że Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) rozmieszczone są w 15 największych miastach Polski. Sieć składa się z jednostek funkcjonujących w strukturach Urzędów Marszałkowskich, bądź innych jednostek wybranych przez UM.

Wspólny samorządowo-rządowy system COIE na bieżąco identyfikuje potrzeby firm oraz skuteczniej i efektywniej eliminuje bariery w dostępie przedsiębiorców do aktualnych wiadomości. Ponadto udrożnia przepływ informacji między przedsiębiorcami, samorządem województwa a Ministerstwem Gospodarki. Umożliwia także realny wpływ na realizację polityki współpracy gospodarczej z zagranicą.
Więcej: LINK