BUDMA 2010 – Zrównoważone budownictwo

Najbliższym targom budowlanym BUDMA 2010, które w dniach 19 – 22 stycznia odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przyświecać będzie hasło zrównoważonego budownictwa – zgodnego z zasadami ekologii, ergonomii, ekonomii i bezpieczeństwa.

 

Tradycyjnie uczestnikami dziewiętnastej edycji targów będzie wielkopolskie rzemiosło z branży budowlanej skupione w Cechu Rzemiosł Budowlanych i Wielkopolskim Stowarzyszeniu Dekarzy, Blacharzy i Cieśli.
Dla wystawców i odwiedzających ekspozycje przygotowano kilka modyfikacji w układzie branżowym, które zapewnią klarowny podział ekspozycji i komfort w prowadzeniu rozmów biznesowych.

 

Targom towarzyszyć będzie cykl wydarzeń, seminariów, konferencji i międzynarodowych spotkań. Jednym, z nich będzie Rzemieślnicze Forum Budowlane, podczas którego przewidziane jest wręczenie medali i dyplomów zwycięzcom konkursu „Rzemiosło w Budownictwie”. Udział w konkursie mogą zgłaszać rzemieślnicy z całego kraju.

 

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 31 grudnia 2009 na adres Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych – 61-874 Poznań, Al. Niepodległości 2. Zgłoszenie powinno zawierać: wniosek o przystąpienie do konkursu, określenie kategorii, zdjęcia, część opisową, kserokopię umowy i protokołu odbioru robót lub potwierdzenie wykonawstwa oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego w kwocie 300 zł., które można przesyłać na adres Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych lub na konto w BZWBK SA nr: 96 1090 1476 0000 0000 4700 7577.

 

Patronat medialny nad Forum objął ogólnopolski miesięcznik „Mała Firma”.