Biostrateg – dofinansowanie dla firm na zielone innowacje

Przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać dofinansowanie na nowatorskie projekty dotyczące środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa muszą złożyć wniosek do 24 lipca. To już druga edycja programu Biostrateg, którym kieruje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Aby otrzymać grant trzeba wpisać się w jeden z pięciu szczegółowych strategicznych obszarów badawczych: bezpieczeństwo żywności, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ochrona bioróżnorodności oraz leśnictwo i przemysł drzewny.

W pierwszym etapie firmy dostaną do 80 proc. dofinansowania na badania przemysłowe i do 60 proc. na prace rozwojowe. Współpracujące z nimi jednostki naukowe mogą liczyć na pokrycie całości wydatków. W fazie drugiej, polegającej na przygotowaniu wyników B+R do zastosowania w praktyce, dotacja dla firm wyniesie do 90 proc. kosztów kwalifikowanych i będzie stanowić pomoc de minimis. Łączny czas realizacji obu etapów nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Więcej: LINK