Bezrobocie w Polsce jednym z najniższych w Europie

Według najnowszych danych europejskiego urzędu statystycznego, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w listopadzie ub.r. 2,8 proc. , co oznacza, że Polska zajmuje pod tym względem trzecie miejsce w Europie, po Republice Czeskiej i Malcie. Bezrobocie w Unii Europejskiej wynosiło w tym okresie 5,9 proc., a w strefie EURO 6,4 proc. 
Na tym samym poziomie w Polsce była zarówno stopa bezrobocia kobiet, jak i mężczyzn, podczas gdy w UE kobiety statystycznie mają większe problemy ze znalezieniem pracy. Również stopa bezrobocia osób młodych była w Polsce niższa niż w krajach unijnych.
Pozytywną wiadomością jest również to, że wskaźnik bezrobocia utrzymuje się u nas od kilku miesięcy na niezmienionym poziomie.