Bezpłatny blok szkoleniowy dla przedsiębiorców

16 września w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w godzinach 10 -14 odbędzie się blok szkoleniowy dla przedsiębiorców. Szkolenie będzie dotyczyło m.in.zagadnień związanych z cięciem kosztów, czy tworzeniem nowych etatów przy współpracy z urzędem pracy.

Przedstawiciele Urzędu Pracy m.st. Warszawy przedstawią instrumenty wspierające proces rekrutacji i zatrudnienia pracowników umożliwiające m.in. tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach.

Przedsiębiorcy dowiedzą się w jaki sposób można uzyskać:
•    refundację części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
•    zwrot części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne,
•    refundację kosztów organizacji stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON.
Zaprezentowane zostaną również korzyści wynikające z organizacji staży umożliwiających pracodawcy przygotowanie kandydata do wykonywania zadań w firmie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Więcej: LINK