Bezpłatne szkolenie z zakresu zarządzania różnorodnością

3 września w Warszawie odbędzie się bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla pracodawców z zakresu zarządzania różnorodnością. Organizatorem warsztatów jest  Instytut Spraw Publicznych.

 Zarządzanie różnorodnością to:
•    wszelkie działania organizacji, które zmierzają do uwzględniania i optymalnego wykorzystania różnorodności w miejscu pracy;
•    rozwijanie świadomości na temat różnorodności talentów wśród liderów, menedżerów i pracowników;
•    wdrażanie procedur z zakresu rekrutacji, zmiany struktur, szkoleń, programów rozwoju karier, których celem jest zwiększanie różnorodności pracowników.

Formularz zgłoszeniowy: LINK
Zaproszenie: LINK