Bezpłatne szkolenie dedykowane firmom rzemieślniczym 20 maja 2021 r.

Zapraszamy na bezpłatne, dedykowane firmom rzemieślniczym szkolenie, organizowane przez Urząd Patentowy RP i  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, przy wsparciu Związku Rzemiosła Polskiego, poświęcone ochronie praw własności intelektualnej w firmach rzemieślniczych.

Szkolenie obędzie się w czwartek 20 maja w godz. 10.00-11.30 w formule on-line i jest dedykowane głównie właścicielom i kadrze kierowniczej firm rzemieślniczych.

Podczas spotkania w praktyczny sposób przedstawione zostaną korzyści płynące z rejestracji i ochrony przedmiotów własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Prelegenci wskażą też możliwości budowy strategii biznesowej mającej na celu zwiększenie osiąganych dochodów i zaprezentują aktualne programy wsparcia dla przedsiębiorców.

Organizatorzy są otwarci na omówienie przykładów z naszego środowiska, dlatego niezależnie od uczestnictwa w szkoleniu, prosimy o przedstawianie konkretnych przypadków dotyczących problematyki ochrony praw stanowiących prawa intelektualne na podstawie kazusów z różnych branż rzemieślniczych. Istnieje także możliwość zgłaszania pytań w czasie szkolenia (pytania i propozycje mogą być zanonimizowane i uogólnione).

Zainteresowani właściciele i przedstawiciele firm rzemieślniczych proszeni są o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniu wraz z podaniem imienia, nazwiska, nazwy firmy i adresu e-mail, w terminie do końca dnia we wtorek 18 maja br. na adres e-mail: romaniuk@zrp.pl.

Link do webinara zostanie przekazany w przyszłym tygodniu na podane przez uczestników adresy e-mail.

Dodatkowo podajemy linki do stron www, na których znajdują się bieżące informacje Urzędu Patentowego RP:

https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje

https://uprp.gov.pl/pl/publikacje

https://uprp.gov.pl/pl/platforma-edukacyjna