Bezpłatne narzędzie informatyczne dla rozwoju firmy

Platforma Zarządzania Kompetencjami to bezpłatna aplikacja internetowa dostępna dla wszystkich zarządzających małymi firmami. Umożliwia ona zaplanowanie i powiązanie celów strategicznych przedsiębiorstwa z zarządzaniem kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem generacyjnego zróżnicowania kompetencji pracowników.

Podczas konferencji „Intermentoring w małej firmie – zarządzanie kompetencjami”, która odbyła się w Pałacu Kutury 27 listopada, podsumowano działania projektu pod tym samym tytułem. Zaprezentowane zostały także możliwości, jakie daje stworzona w ramach projektu Platforma Zarządzani Kompetencjami. Dzięki Platformie przedsiębiorca może:
– zdefiniować cele firmy i działania pozwalające je osiągnąć,
– określić zasoby potrzebne do realizacji celów,
– przeprowadzić analizę strategiczną dzięki takim narzędziom jak analiza SWOT, analiza kluczowych czynników sukcesu,
– zdefiniować luki kompetencyjne pracowników oraz sposoby eliminowania luk,
– zdefiniować zakres następstw i działań w ramach międzygeneracyjnego zarządzania kompetencjami (Intermentoring),
– podnieść poczucie przewidywalności i bezpieczeństwa zatrudnienia pracowników, co przyczyni się do rozwoju firmy i zatrudnionych.

Intermetoring, który jest jedną z kluczowych korzyści, jakie może dać firmom rzemieślniczym korzystanie z Platformy,  stanowi zmodyfikowaną wersję tradycyjnego mentoringu, czyli wdrażania nowych pracowników w zasady funkcjonowania organizacji przez pracowników starszych stażem lub wiekiem. Elementem dodanym w tym systemie jest funkcja mentora technologicznego, czyli nowego pracownika, który szkoli starszego w zakresie rozwiązań teleinformatycznych.

– Doświadczenie we współczesnym świecie nie nadąża za wiedzą technologiczna, a tej z kolei brakuje doświadczenia – przyznała podczas konferencji dr Małgorzata Baran, kierownik merytoryczny projektu. – Dzięki rozwiązaniom, które oferuje Platforma Zarządzania Kompetencjami przedsiębiorca zatrzymuje kompetencje w firmie, a pracownicy z różnych pokoleń mają poczucie bezpieczeństwa i przydatności w zespole.

Platforma jest całkowicie bezpłatnym narzędziem, a co ważne jest skierowana specjalnie do przedsiębiorców z sektora MŚP. Poddana została testowaniu przez 3 niezależnych ekspertów oraz w praktyce przez 36 przedsiębiorców.

Więcej informacji o projekcie: LINK
Platforma Zarządzania Kompetencjami:
LINK

Prezentacja platformy: LINK