Bezpieczna żywność. Seminarium w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z  Wielkopolskim Cechem Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy zapraszają na Ogólnopolskie Seminarium dotyczące bezpieczeństwa żywności. Spotkanie odbędzie się 30 czerwca w Poznaniu.

W swojej prezentacji prof. Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skoncentruje się na temacie: „Fałszowanie żywności w UE – stan faktyczny i możliwości przeciwdziałania”; natomiast prelegent  dr. Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny zapozna uczestników z  „Rolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności”.

Zaproszenie do udziału w seminarium przyjęli przedstawiciele ścisłego kierownictwa Inspektoratu Weterynaryjnego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Spotkanie zakończy się uroczystością wręczenia odznaczeń Rzemiosła Polskiego.
Zaproszenie: LINK