Banki wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom

Banki gotowe są na 3 miesiące zawiesić pobór całych rat lub rat kapitałowych na żądanie klientów. Wnioski można składać zdalnie i nieodpłatnie – donosi Puls Biznesu.

W przedstawionym przez Związek Banków Polskich pakiecie pomocowym dla klientów indywidualnych i firmowych dotkniętych skutkami epidemii koronowirusa przedsiębiorcy znajdą m.in.

  • gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID – 19,
  • odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • przedsiębiorcy, którzy na koniec 2019 roku mieli zdolność kredytową i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, banki odnowią finansowanie na okres do 6 miesięcy.

Wniosek o zawieszenie rat można złożyć w banku również w formie zdalnej, czyli za pośrednictwem poczty elektronicznej,  bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem.

Więcej na: Puls Biznesu