„AGRO POLSKA” Konkurs na Najlepsze Polskie Produkty

Ogólnopolski Konkurs Promocyjny „AGRO POLSKA” to program, którego zadaniem jest wyłonienie wysokiej jakości produktów branży rolno – spożywczej i oznaczenie Godłem „AGRO POLSKA” – prestiżowym symbolem gospodarczym będącym skutecznym narzędziem promocji, umacniania pozycji rynkowej oraz kształtowania pozytywnego wizerunku produktów. Dotychczas przeprowadzono 16 edycji Konkursu. W tegorocznej edycji wyróżnionych zostało ponad 160 wyrobów produkowanych przez 55 najlepszych polskich przedsiębiorstw. W tym roku Kapituła Godła Promocyjnego ”AGRO POLSKA” przyznała również nagrodę Cukierni „SANTOS” z Krościenka Wyżnego Marka Bargieła, a tym samym uprawnienie do stosowania i posługiwania się Godłem Promocyjnym „AGRO POLSKA” za produkt – „PRALINY SANTOS – wyrabiane ręcznie”. W tym roku rozdanie nagród odbyło się w 22 maja w Sali Koncertowej Filharmonii w Rzeszowie.


Celem Konkursu jest promocja wysokiej jakości produktów przetwórstwa rolno-spożywczego opartego na polskich recepturach i odznaczających się tradycyjną metodą wytwarzania. Promocja produktów estetycznie opakowanych, wyróżniających się walorami jakościowymi, zdrowotnymi, smakowymi, zapachowymi i ekologicznymi, wytworzonych przez podmioty mające swe zakłady na terenie Polski, które ze względu na dostępność, oryginalność i popularność wśród konsumentów reprezentują poziom nieprzeciętny, godny do naśladowania.


Celem jest również upowszechnienie działań na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku produktów polskich dla zwiększenia zainteresowania konsumentów, doprowadzenie do powstania rynku produktów o wysokiej jakości oraz ułatwienie wyboru najlepszych asortymentów i kreowanie swoistego patriotyzmu lokalnego. Jest to ważny element promocji dla firm polskich, w tym regionalnych i lokalnych producentów.


Szczegółowe informacje w załączniku.