4,6 proc. wzrost PKB w 2017 r.

Z informacji  GUS wynika, że  realny PKB w poprzednim roku zwiększył się o 4,6 proc. W 2016 r. wzrost PKB wyniósł 2,9 proc. To najwyższe tempo wzrostu PKB od 2011 r. – Dzisiejszy wstępny szacunek wzrostu PKB w 2017 r. jest bardzo pozytywną informacją” – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Głównym czynnikiem wzrostu była konsumpcja gospodarstw domowych, która zwiększyła się o 4,8%, najwięcej od blisko 10 lat.
 
Co ważne, wzrost gospodarczy jest tzw. wzrostem inkluzywnym, czyli takim, z którego korzystają wszystkie grupy społeczne.
Więcej: LINK