Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe

Ministerstwo Finansów przygotowało bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe dla podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6 do ustawy o rachunkowości.

Aplikacja desktopowa e-Sprawozdania Finansowe umożliwia:
  • wprowadzenie danych do sprawozdania finansowego,
  • zapisanie wprowadzonych danych sprawozdania finansowego,
  • otwarcie zapisanego sprawozdania finansowego,
  • podpisanie pliku sprawozdania finansowego,
  • przygotowanie przez osoby fizyczne (podatników PIT) i podpisanie wysyłki do Szefa KAS sprawozdania finansowego wraz z dokumentami dodatkowymi, a następnie pobranie UPO.

Aplikacja desktopowa e-Sprawozdania Finansowe nie umożliwia:

  • złożenia sprawozdania finansowego do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS,
  • złożenia sprawozdania finansowego do naczelnika urzędu skarbowego przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.

Aplikacja nie jest programem finansowo-księgowym. Jej zadaniem jest ułatwienie osobom fizycznym zobowiązanym do składania sprawozdań finansowych wywiązywanie się z ustawowego obowiązku.

Więcej na: https://bit.ly/2VGTHHe

Zachęcamy do zapoznania się z dokładnymi wytycznymi, otrzymanymi od Ministerstwa Finansów przez Adama Abramowicza, Rzecznika MŚP: https://bit.ly/30q9r0g