9. Edycja Nagrody Polskiej Rady Biznesu

Zbliża się 9. Edycja Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Nagroda nazywana „biznesowymi Oskarami”, to szczególne wyróżnienie przyznawane od 2012 r. osobom, które w realny sposób kształtują naszą rzeczywistość: odnoszą wielkie sukcesy jako przedsiębiorcy, tworzą innowacyjne produkty i usługi, skutecznie niosą pomoc innym i umacniają społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Nominacje przyjmowane są w trzech kategoriach:

  • Nagroda PRB im. Jana Kulczyka w kategorii SUKCES – za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek
  • Nagroda PRB pod patronatem Zarządu PRB w kategorii WIZJA I INNOWACJE – za zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej koncepcji lub nowatorskiej idei biznesowej
  • Nagroda PRB im. Andrzeja Czerneckiego w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – za działalność społeczną i filantropijną, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym

Kandydatów ocenia 25-osobowa Kapituła Nagrody PRB, w skład której wchodzą autorytety życia gospodarczego, naukowego, kulturalnego, Zarząd PRB, a także członkowie rodzin Patronów Nagrody.

Więcej informacji o nagrodzie PRB, jej patronach, laureatach z lat ubiegłych i zasadach nominacji znajdzie Pan w załączonym dokumencie.

Nominacje można zgłaszać na stronie www.nagrodaprb.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 stycznia 2021 r.

Lista laureatów 9. edycji Nagrody PRB zostanie ogłoszona 18 maja 2021 r.