29 sierpnia bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

  W dniu 29 sierpnia w Centrum Przedsiębiorczości Smolna odbędzie się blok bezpłatnych szkoleń dedykowanych przedsiębiorcom.

Formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej oraz zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – to główne zagadnienia warsztatów.

W trakcie spotkania przybliżone zostaną formy opodatkowania na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego oraz zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Omówione będą reguły związane z odliczeniami od podatku, a także formularze dotyczące składanych zeznań rocznych wraz z załącznikami oraz terminami ich składania.

 W zakresie ZUS mowa będzie o: zasadach i terminach rozliczania oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Szkolenie prowadzą” Trzeci Urząd Skarbowy i I Oddział ZUS w Warszawie.
Więcej: LINK