14.08. 2015 roku nie będą legalizowane świadectwa i dyplomy