Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Zatrudnienie. Przeciwdziałanie bezrobociu

Główne instytucje opracowujące przepisy: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy Urząd Pracy Związek Rzemiosła Polskiego opiniuje projekty aktów prawnych oraz zgłasza uwagi i postulaty środowiska. Rzemiosło uczestniczy w rozwiązywaniu problemu bezrobocia
Podstawowe przepisy:

    • •  ustawa z dn. 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity Dz.U. 2008, nr 69, poz. 415)
    • •  ustawa z 14.12.1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity Dz.U. Nr 6 z 2001r., poz. 56)
    • •  ustawa z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

 

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018