Główne instytucje opracowujące przepisy: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy Urząd Pracy Związek Rzemiosła Polskiego opiniuje projekty aktów prawnych oraz zgłasza uwagi i postulaty środowiska. Rzemiosło uczestniczy w rozwiązywaniu problemu bezrobocia
Podstawowe przepisy: