Szkolenie dla pracodawców dot. zasad zatrudniania cudzoziemców

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje szkolenie dla pracodawców zainteresowanych powierzaniem pracy cudzoziemcom. Szkolenie obędzie się w dniu 13 lutego w godz. 10:00-14:00 w Centrum Partnerstwa „Dialog” im. A. Bączkowskiego w Warszawie. Szkolenie organizowane jest w związku z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia.

 

W trakcie spotkania przekazane zostaną informacje, które pomogą w korzystaniu z nowych rozwiązań przewidzianych w znowelizowanej ustawie. W szczególności dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową. 

 

Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane do 7 lutego drogą elektroniczną na adres: zaneta.mecych@mrpips.gov.pl

 

Formularz zgłoszeniowy: