Rozporządzenie w sprawie egzaminów: czeladniczego i mistrzowskiego opublikowane w Dzienniku Ustaw

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP uprzejmie informuje, że w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1117).

Wersja elektroniczna rozporządzenia dostępna jest na stronach Sejmu RP
w zakładce ISAP – (internetowy system aktów prawnych). Poniżej podajemy link do strony internetowej. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001117
   
 
Jednocześnie zwracamy uwagę, że rozporządzenie zostało podpisane z datą 14 września 2012 r., ale opublikowane jest z datą 10 października 2012 r. Zgodnie z par. 38 rozporządzenia, wchodzi ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 25 października 2012 r.
 
Ponadto na podstawie zapisów rozporządzenia :
1)     Komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych powołane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, działają do końca kadencji, na którą zostały powołane. (par.34)
 
2)      Do wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego albo egzaminu mistrzowskiego złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy. (par.36) 
 
3)     Osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminu czeladniczego albo egzaminu mistrzowskiego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, kontynuują zdawanie egzaminu zgodnie z dotychczasowymi przepisami.