Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Repozytorium Opinii i Stanowisk Związku Rzemiosła Polskiego

Repozytorium umożliwia archiwizację i udostępnianie w modelu otwartym pełnych tekstów: opinii, stanowisk i innych dokumentów, stanowiących efekt działalności opiniodawczej członków organów statutowych, pracowników oraz ekspertów Związku Rzemiosła Polskiego.

Opinie

Stanowiska

Ekspertyzy

Raporty

Sprawozdania z wydarzeń

Publikacje

Czasopisma wydawane przez ZRP

Inna działalność piśmiennicza ZRP

Osiagnięcia zawodowe pracowników i członków organów ZRP

Inna aktywność pracowników i członków organów ZRP

Regulamin Repozytorium OiS
Zasady deponowania i udostępniania

Data utworzenia: 09.07.2019
Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2019
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca