Publikacja artykułu pn. Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle – jest co świętować

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej uprzejmie informuje, że na potrzeby kampanii informacyjno – organizacyjnej wydarzenia „Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle” oraz dualnego kształcenia zawodowego w rzemiośle przygotowano artykuł, który został m.in. opublikowany na łamach Portalu Oświatowego  https://www.portaloswiatowy.pl/materialy-partnerow/dzien-mistrza-nauczyciela-zawodu-w-rzemiosle-jest-co-swietowac-23958.html, Portalu Doradztwa Szkolnego https://doradztwoszkolne.pl/aktualnosci/dzien-mistrza-nauczyciela-zawodu-w-rzemiosle-jest-co-swietowac-1918.html oraz Portalu My Zawodowcy https://myzawodowcy.pl/dzien-mistrza-nauczyciela-zawodu-w-rzemiosle-jest-co-swietowac/. Artykuł wpisuje się w zakres działań, jakie Związek Rzemiosła Polskiego realizuje jako zadanie publiczne w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030, którego głównym zadaniem jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim.