Członkowie Komisji Kadencja 2021-2025

 

Lp. IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH BRANŻOWY/ZRP IMIĘ I NAZWISKO
1. Związek Rzemiosła Polskiego Paweł WASZEK – Przewodniczący
2. Związek Rzemiosła Polskiego Waldemar DROŻDŻOL – Z-ca Przewodniczącego
3. Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Katowicach Rafał DYDAK – Z-ca Przewodniczącego
4. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu Ireneusz OWOC
5. Izba Rzemieślnicza Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie Mirosław RAWSKI
6. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu Piotr URBANOWICZ
7. Izba Rzemieślnicza w Łodzi Sebastian ZIOMBSKI
8. Izba Rzemieślnicza oraz MŚP w Tarnowie Stanisław LEMEK
9. Izba Rzemieślnicza Rzeszów Piotr CZEPIEL
10. Izba Rzemieślnicza w Kielcach Edward ŁYSAK
11. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku Jan GAŃSKI
12. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Marek BIEDROŃ
13. Izba Rzemieślnicza Opole Jarosław KŁOS
14. Lubuska Izba Rzemieślnicza Gorzów Wlkp. Eugeniusz NAWROT
15. Międzywojewódzki Cech Kominiarzy w Tarnowie Wiesław ZABAWA
16. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusz RĘKAS
17. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Adam BARUT
18. Pomorska Izba Rzemieślnicza MŚP Jan FRĄC
19. Cech Kominiarzy Polskich Opole Grzegorz WALCZAKOWSKI
20. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsko-Białej Józef WASZEK
21. Beskidzki Cech Kominiarzy Bielsko-Biała Zbigniew MATULA
22. Związek Rzemiosła Polskiego Tadeusz KURPIEL
23. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Olsztyn Leszek KIŃSKI

 

Regulamin Pracy Komisji: Uchwała nr 2 Zarządu ZRP z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Kominiarzy ZRP oraz ustanowienia dla niej regulaminu pracy