Ochrona danych osobowych – zmiany w 2018 r. Spotkanie w Bydgoszczy

Spotkanie poświęcone ochronie danych osobowych zorganizowała, w swojej siedzibie, Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Wydarzenie adresowane było do  do pracowników cechów i zrzeszonych przedsiębiorców. 
 
Przedstawiciele organizacji rzemieślniczych z regionu zapoznali się z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, nowymi regulacjami prawnymi wchodzącymi w życie w 2018 roku, najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w RODO. 

Fot.