SMEunited (Rzemiosło oraz MŚP w Europie) zachęca do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego

SMEunited (Rzemiosło oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Europie), której członkiem jest Związek Rzemiosła Polskiego, uruchomiła kampanię przed zaplanowanymi na 9 czerwca 2024 wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Kampania, graficznie obrazowana przez rój pszczół, mających symbolizować pracowitość, aktywność i elastyczność, ma za zadanie podkreślenie znaczenia małych i mikro przedsiębiorstw dla gospodarki Unii Europejskiej i unaocznić potrzebę stwarzania korzystnych warunków dla prowadzenia działalności i rozwoju tych przedsiębiorstw, by mogły sprawnie wspierać transformację europejskiej gospodarki zgodnie z priorytetowymi politykami Unii. MŚP, charakteryzujące się mobilnością i konkurencyjnością, powinny być postrzegane jako niezbędny element w procesie łączenia różnych ekosystemów stanowiących krwioobieg europejskiej gospodarki.         

Przedstawiając memorandum na okoliczność wyborów do Parlamentu Europejskiego pt. „SMEs driving the transitions”, Prezydent SMEunited Pan Petri Salminen wskazał na wyzwania stojące przed małymi i mikro przedsiębiorstwami związane z cyfryzacją i regulacjami Zielonego Ładu. Petri Salminen zaznaczył, iż powinniśmy wspólnie kontestować obecny stan rzeczy, w którym działalność 24,3 miliona małych i mikro firm nadal regulowana jest według zasad i norm legislacyjnych ustalanych dla 0,2% ilości największych przedsiębiorstw.       

Peti Salminen wezwał do aktywnego włączania się w kampanię wyborczą oraz zdecydowanego wyrażania naszego zdania i przedstawiania opinii odnośnie sposobu i kierunków dalszego rozwoju Unii Europejskiej.

20240409-PR-ElectionCampaign-launch-1Pobierz