Konferencja „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce – ZSK6”

Z okazji obchodów dwudziestolecia Polski w Unii Europejskiej, Ministerstwo Rozwoju i  Technologii wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych 15 maja 2024 zorganizowało konferencję pt.: „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce -ZSK6”. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował ekspert Zespołu Oświaty Zawodowej  i  Problematyki Społecznej.

Podczas konferencji przedstawiono kluczową rolę Ministerstwa Rozwoju i Technologii w  rozwoju i funkcjonowaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ukazano istotność wpływu edukacji na walidację wraz z omówieniem kwestii jej jakości i wiarygodności certyfikatów. Zaprezentowano założenia i możliwości wykorzystania Sektorowych Ram Kwalifikacji przez poszczególne sektory oraz efekty z wnioskami z pilotażu praktycznego wykorzystania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie.