Jubileusz 45-lecia Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia

12 stycznia w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Rzemieślnik” w Broku odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 45-lecia Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie. 

 

W obchodach udział wzięli prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski, zastępca prezesa Janusz Piątek  oraz dyrektor zespołu rozwoju i komunikacji Norbert Pruszanowski . W trakcie spotkania prezes ZRP pogratulował władzom Izby pięknego Jubileuszu. Podkreślił także jak ogromny wkład w rozwój rzemiosła w regionie mazowieckim ma Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

 

W trakcie wydarzenia przedstawiciele Izby: Stanisław Morawski oraz Jadwiga Piotrowska, zostali  uhonorowani przez prezesa Jana Gogolewskiego najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym, Szablą im. Jana Kilińskiego. Przyznane zostały także Medale im. Jana Kilińskiego.