Ks. Kanonik Krzysztof Rusiecki
Krajowy Duszpasterz Rzemiosła
Sandomierz


Krajowa Rada Duszpasterska

Kazimierz Góralczyk
Przewodniczący Rady

Bielsko-Biała

Duszpasterze

O. Jan Stanisław Rudziński – Jasna Góra
Ks. Leon Grygorczyk – Białystok
Ks. kanonik Zygmunt Siemianowski – Bielsko-Biała
Ks. Marcin Filas – Bydgoszcz
Ks. Prałat Stanisław Gębka – Częstochowa
Ks. Ludwik Kowalski – Gdańsk
Ks. Kan.Zbigniew Króczyński – Kalisz
Ks. Kan. Henryk Kuczob – Piekary Śląskie
Ks. Edward Chat – Kielce
Ks. Infułat – Dariusz Raś – Kraków
Ks. Ryszard Lis – Lublin
Ks. Roman Łodwig – Łódź
Ks. Andrzej Mulka – Nowy Sącz
Ks. Prałat Marian Matuszek – Olsztyn
Ks. Wojciech Wolniewicz – Poznań
ks. Andrzej Tuszyński – Radom
Ks. Prałat Władysław Jagustyn – Rzeszów
Ks. Antoni Tofil – Słupsk
Ks. Maciej Pliszka – Szczecin
Ks. Prałat Stefan Kotwiński – Warszawa
Ks. Prałat Paweł Cempowicz– Wrocław
Ks.Prałat Marian Kopko– Wrocław
Ks. Prałat Edward Szajda– Wrocław

Pełnomocnicy izb rzemieślniczych
Roman Godlewski – Białystok
Szczepan Zaborowski- Bydgoszcz
Waldemar Pacud – Częstochowa
Marian Wenta – Gdańsk
Wacław Napierała – Gorzów Wlkp.
Jan Bugajski – Kalisz
Ryszard Genge – Katowice
Zenon Człeczyński – Kielce
Jerzy Tomasik -Kraków
Dariusz Wójtowicz – Lublin
Zygmunt Żebrowski – Łódź
Paweł Cieślicki – Nowy Sącz
Franciszek Siteń – Olsztyn
Antoni Odzimek – Poznań
Marek Sokołowski – Radom
Stefan Buś – Rzeszów
Stanisław Szymański – Szczecin
Józef Lizak – Tarnów
Janusz Zdort – MIRiP Warszawa
Władysław Wawdejuk – IR Mazowsza, Kurpi i Podlasia
Stanisław Kibało – Wrocław
Andrzej Dąbrowski – KRIO
Aleksander Kaczmarek – OIRiPBiR