Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Zabezpieczenie społeczne - zbiór przepisów

Zabezpieczenie społeczne - zbiór przepisów

Zabezpieczenie społeczne obejmuje: system ubezpieczeń społecznych, zaopatrzenie emerytalno-rentowe, świadczenia z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa oraz ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe. Główne instytucje opracowujące przepisy: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Związek Rzemiosła Polskiego opiniuje projekty aktów prawnych oraz zgłasza uwagi i postulaty środowiska dotyczące systemu zabezpieczenia społecznego.

Podstawowe przepisy:

    •  ustawa z 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)
    •  ustawa z 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.)
    •  ustawa z 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636 z późn. zm.)
  •  •  ustawa z 30.12.2002 o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.)
    •  ustawa z 30.12.2002 o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.)

 

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018