Zabezpieczenie społeczne – zbiór przepisów

Zabezpieczenie społeczne obejmuje: system ubezpieczeń społecznych, zaopatrzenie emerytalno-rentowe, świadczenia z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa oraz ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe. Główne instytucje opracowujące przepisy: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Związek Rzemiosła Polskiego opiniuje projekty aktów prawnych oraz zgłasza uwagi i postulaty środowiska dotyczące systemu zabezpieczenia społecznego.

Podstawowe przepisy: