Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia obejmuje m.in. system ubezpieczenia zdrowotnego, badania lekarskie, służbę medycyny pracy. Główne instytucje opracowujące przepisy: Ministerstwo Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Związek Rzemiosła Polskiego opiniuje projekty aktów prawnych oraz zgłasza uwagi i postulaty środowiska dotyczące tych przepisów.
Podstawowe przepisy m.in.:

    • •  ustawa z dn. 23.01.2003 o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. nr 45, poz. 391)
    • •  ustawa z 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. Nr 96, poz. 592 z późn. zm.)
    • •  rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

 

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018