Ochrona zdrowia obejmuje m.in. system ubezpieczenia zdrowotnego, badania lekarskie, służbę medycyny pracy. Główne instytucje opracowujące przepisy: Ministerstwo Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Związek Rzemiosła Polskiego opiniuje projekty aktów prawnych oraz zgłasza uwagi i postulaty środowiska dotyczące tych przepisów.
Podstawowe przepisy m.in.: