Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Ochrona pracy

Ochrona pracy obejmuje system prawa pracy określający podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Odrębnie zamieszcza się ochronę pracy młodocianych oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Związek Rzemiosła Polskiego opiniuje projekty aktów prawnych oraz zgłasza uwagi i postulaty środowiska.

Podstawowe przepisy
Prawo pracy

  • •  ustawa z dn. 13.04.2007 o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. nr 89, poz. 589)
  • •  rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10.09.1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114, poz. 545 z późn. zmianami)
  • •  ustawa z 26.06.1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 21 z 1998r., poz. 94 z późn. zm.)
  • •   Ochrona pracy młodocianych
  • •  dział IX Kp Zatrudnianie młodocianych (jw.)
  • •   rozporządzenie Rady Ministrów z 28.05.1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)
  • •   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.05.1996r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej, oraz osób nie mających 15 lat, które ukończyły szkołę podstawową (Dz.U. Nr 62, poz. 291 z późn. zm.)
  • •   rozporządzenie Rady Ministrów z 1.12.1990r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500 z późn. zm.).
  •   rozporządzenie RM z dn. 24.08.2004 w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym: warunki ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. nr 200, poz. 2047 z późn. zmianami)

 

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018