Współpraca ZRP z Państwową Inspekcją Pracy

Od 1994r. organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy m.in. przy współudziale Związku Rzemiosła Polskiego i jego organizacji terenowych Konkurs pn. „Pracodawca, organizator pracy bezpiecznej”. Celem Konkursu jest upowszechnienie ochrony pracy i inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w tym zakresie oraz wyróżnienie pracodawców organizujących pracę bezpieczną i ergonomiczną w swoich zakładach. W każdej edycji Konkursu wśród wyróżnionych pracodawców nie zabrakło przedsiębiorców reprezentujących małe i średnie zakłady rzemieślnicze. W dziewięcioletniej historii Konkursu laureatami zostało do tej pory 24 pracodawców zrzeszonych w organizacjach rzemieślniczych, w tym: 11 reprezentujących rzemiosła spożywcze, 5 reprezentujących rzemiosło stolarstwo, 3 reprezentujących rzemiosło mechanikę pojazdową, 3 reprezentujących rzemiosła metalowe, 1 reprezentujących rzemiosło tapicerstwo, 1 reprezentujących rzemiosło bieliźniarstwo. Warunki, zasady i regulamin Konkursu na stronie internetowej PIP www.pip.gov.pl.

Od 2000 roku prowadzona jest przez PIP we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego i jego organizacjami terenowymi kampania promocyjna „Prawo pracy w małych zakładach”. Podjęte działania informacyjne pozwoliły na spopularyzowanie programu wśród pracodawców i ich organizacji. W wyniku wspólnie przeprowadzonej rekrutacji przeszkolono ponad 500 pracodawców z terenu całego kraju, głównie w branżach: drzewnej, spożywczej, motoryzacyjnej, a także budowlanej, transportowej, fryzjerstwie, krawiectwie, pralnictwie, gastronomii, handlu. Po przebytym przeszkoleniu pracodawcy rozpoczęli realizację programu naprawczego w swoich zakładach, identyfikując występujące zagrożenia i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Następnie określali terminy ich likwidacji i ewentualne kierunki zmian na przyszłość, np. w technice, technologii itp. Przez cały czas realizacji programu naprawczego inspektorzy pracy służyli pracodawcom fachową pomocą, udzielając porad i wskazówek, a tym samym ułatwiając wdrażanie programu w życie.

Organizatorzy przewidzieli również szkolenie uzupełniające pt. „Z czym sobie nie radzisz pracodawco”, zwłaszcza dla tych pracodawców, którzy mieli kłopoty z realizacją programu naprawczego. W 2001 roku 102 pracodawców dostosowało swoje zakłady pracy do obowiązujących wymogów prawa pracy i uzyskało Świadectwa Państwowej Inspekcji Pracy. W lutym 2001 roku 49 pracodawców uzyskało po raz pierwszy takie świadectwo, a następnych 53, w tym 37 właścicieli firm rzemieślniczych otrzymało świadectwa 21 listopada 2001 roku. Kolejna grupa 53 pracodawców, w tym 20 rzemieślników, otrzymała świadectwa 21 marca 2002r. W 2002 roku (19 listopada) świadectwa uzyskała najliczniejsza grupa bo 103 pracodawców, w tym 58 rzemieślników. Kampania trwa, zgłoszenia przyjmują okręgowe inspektoraty pracy oraz izby rzemieślnicze. Więcej na stronie internetowej PIP www.pip.gov.pl.

Od 2001 roku pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego i Głównego Inspektora Pracy organizowany jest Ogólnopolski Konkurs wiedzy o prawnej ochronie pracy oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. W dotychczasowych edycjach Konkursu udział wzięło kilkuset uczniów nauki zawodu. Konkurs rozgrywany jest na szczeblu regionalnym w siedzibach izb rzemieślniczych oraz na szczeblu ogólnokrajowym w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. W 2003 roku szczebel regionalny Konkursu zostanie zakończony do 29 marca, a finał Konkursu planowany jest ok. 15 maja. Zasady i reguły Konkursu na stronie internetowej PIP www.pip.gov.pl.