Rada Ochrony Pracy jest powołanym przez Prezydium Sejmu i działającym przy Sejmie RP organem nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy. Kadencja Rady trwa 4 lata. Zakres jej działania i uprawnienia określa regulamin Rady zatwierdzony przez marszałka Sejmu RP. Pracami Rady kieruje Prezydium, które tworzą: przewodniczący, jego trzej zastępcy oraz sekretarz. Członkami Rady (aktualnie w ilości 33) są: posłowie, przedstawiciele rządu oraz organizacji pracobiorców i pracodawców.