Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Wykaz regulaminów konkursów zawodowych o zasięgu ogólnopolskim

Z dniem 15 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2017, nr 0, poz. 89). Rozporządzenie wprowadziło zapis o zatwierdzaniu przez Związek Rzemiosła Polskiego regulaminów i programów konkursów zawodowych o zasięgu ogólnopolskim (organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze i inne organizacje gospodarcze).

Wykaz regulaminów konkursów zawodowych o zasięgu ogólnopolskim 2022 r. POBIERZ

Wykaz regulaminów konkursów zawodowych o zasięgu ogólnopolskim 2021 r. POBIERZ

Wykaz Regulaminów konkursów zawodowych o zasięgu ogólnopolskim 2020 r. POBIERZ

Wykaz regulaminów konkursów zawodowych o zasięgu ogólnopolskim 2019 r. POBIERZ

Wykaz regulaminów konkursów zawodowych o zasięgu ogólnopolskim 2018 r. POBIERZ

związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018