Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego

Antoni Odzimek – członek Rady Dialogu Społecznego, Izba Rzemieslnicza w Poznaniu

Władysław Jefremienko – członek Rady Dialogu, Prezes Izby Rzemieślniczej w Szczecinie

Jan Klimek – członek Rady Dialogu, Prezes Izby Rzemieślniczej ora Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Janusz Piątek – członek Rady Dialogu, Izba Rzemieślnicza w Kielcach

Janusz Kowalski – członek Rady Dialogu, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Edyta Doboszyńska – sekretarz Rady Dialogu Społecznego, Związek Rzemiosła Polskiego

 

 

Przedstawiciele ZRP w Zespołach Problemowych RDS

 

Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Antoni Odzimek – członek Zespołu, Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu

Elżbieta Lutow – członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości ZRP

 

Zespół ds. prawa pracy

Andrzej Stępnikowski – członek Zespołu, Zastępca Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP

Tadeusz Dąbrowski – członek Zespołu

 

Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Paweł Saar – Członek zespołu, Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi

Jolanta Kosakowska – członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP

 

Zespół ds. ubezpieczeń społecznych

Jan Klimek – Przewodniczący, Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Tadeusz Kliś – członek Zespołu

Bogusława Nowak-Turowiecka – członek Zespołu, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP

 

Zespół ds. rozwoju dialogu społecznego

Edyta Doboszyńska – członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Koordynacji Spraw Europejskich ZRP

Jacek Kokot – członek Zespołu, Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

 

Zespół ds. funduszy europejskich

Norbert Pruszanowski – członek Zespołu, Dyrektor Zespołu Funduszy Unijnych ZRP

Agnieszka Clarey – Członek Zespołu, Dyrektor Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

 

Zespół ds. usług publicznych

Jacek Łukomski – członek Zespołu, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Poznaniu

Janusz Kowalski – członek Zespołu, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

 

Zespół ds. międzynarodowych

Andrzej Stępnikowski – członek Zespołu, Zastępca Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP

 

Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych

Halina Matejek-Caban – członek zespołu, Zespół Rozwoju Przedsiębiorczości ZRP

Tadeusz Szewczyk – członek Zespołu